Direct naar de inhoud.
  • Samenwerken aan en in Musselkanaal
  • Inwoners in actie
  • Doe ook mee!
> de aanpak

Verkenning nieuw dorpshuis in Musselkanaal van start

Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal heeft opdracht gegeven voor een verkenning naar een nieuw dorpshuis in Musselkanaal. Het is vurige wens van veel Musselknoalsters dat er weer een centrale plek in het dorp komt waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Een locatie waar diverse activiteiten en evenementen kunnen worden georganiseerd. Het Lint, gevestigd in zorgcentrum de Heggerank, voldoet onvoldoende aan die behoefte. Bureau Mobius uit Groningen is gevraagd om een verkenning te doen naar de wensen en behoeften voor een dorpshuis op een nieuwe locatie en te komen met een voorstel hoe dit ingevuld kan worden.

Beoogde locatie

Beoogde locatie voor het nieuw te bouwen dorpshuis is de zogenaamde ‘brandlocatie’ in het centrum van Musselkanaal. Na de verwoestende brand in 2018 is naast de nieuwe zaak van Rolfes Sports Cycling nog een kavel beschikbaar. Een unieke plek en kans om een dorpshuis in het ‘hart’ van het dorp te vestigen met directe verbinding naar het dorpsplein en de muziekkoepel. Daarom richt de verkenning zich allereerst op een dorpshuis op deze locatie. Met de verkenning wordt duidelijk hoe het dorpshuis eruit kan komen te zien en of het financieel haalbaar is. Het resultaat van de verkenning wordt rond de zomer verwacht.

Oproep voor ideeën

Belangrijk onderdeel van de verkenning is het in kaart brengen van de wensen en behoeften waar het nieuwe dorpshuis in moet gaan voorzien. In deze fase zijn inmiddels Welstad en Biblionet Groningen betrokken. Met hen zal worden gekeken in hoeverre zij hun activiteiten in het nieuwe dorpshuis kunnen onderbrengen. Ook de verenigingen, scholen, kerken en andere organisaties worden actief benaderd om hun ideeën en wensen voor het nieuwe dorpshuis aan te dragen. Is er bijvoorbeeld behoefte aan een podium waar voorstellingen kunnen worden gegeven? Of een koffiecorner waar een kopje koffie kan worden genuttigd? Of een ruimte voor (flex)werkplekken? Iedereen met ideeën en suggesties is van harte welkom om deze de komende tijd aan te dragen richting het bestuur van Dorpsbelangen zodat ze kunnen worden meegenomen in de verkenning. Dit kan tot 31 maart door een bestuurslid te benaderen of een email te sturen aan dorpsbelangenmusselkanaal@gmail.com