Direct naar de inhoud.
  • Samenwerken aan en in Musselkanaal
  • Inwoners in actie
  • Doe ook mee!
> de aanpak

Toekenning subsidie RegioDeal

Toekenning subsidie RegioDeal Oost-Groningen voor Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal

RegioDeal Oost-Groningen heeft een subsidie toegekend aan het Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal, waarmee het Dorpsbedrijf in de komende twee jaar uitvoering kan geven aan de plannen voor een leefbaar Musselkanaal. Projectmanager Anton Bardie: ‘Met deze subsidie is een groot vertrouwen uitgesproken in het Dorpsbedrijf, dat na de opstartfase in 2021 flink kan uitbreiden met de werkzaamheden.’

Plannen Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal

Het Dorpsbedrijf gaat werken met drie pijlers: arbeidsparticipatie en -re-integratie, buurtondernemerschap en energietransitie.

Het al bestaande Dorpsgilde is een plek waar mensen werken, nieuwe vaardigheden aanleren en waar vanuit de stap naar een regulier bedrijf wordt verkleind.

Samen werken aan een leefbaar dorp

Momenteel zijn de mensen van het Dorpsgilde werkzaam in het onderhoud van de collectieve ruimte, maar pakken zij ook andere klussen aan. Opdrachtgevers zijn onder andere de gemeente Stadskanaal, maar ook bedrijven en particulieren. Leermeester Janneke Thole: ‘Wij bieden een werkplek voor iedereen en zoeken passend werk binnen ons gezellige team’. Er wordt samengewerkt met verenigingen, scholen en andere instanties. Doel is het werken aan een mooiere en betere buurt. Afgelopen jaar zijn in dit kader al een aantal bijeenkomsten geweest, waar de verschillende partijen met elkaar in gesprek gaan om ideeën uit te werken. Een voorbeeld hiervan is de zwerfvuilactie, georganiseerd door het Dorpsbedrijf, en uitgevoerd met onder andere een basisschool, vrijwilligers uit de buurt en een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.

Anton Bardie: ‘Andere plannen zijn het opleiden van dorpsbewoners tot energiecoach, waardoor zij buurtgenoten kunnen voorlichten op het gebied van energiebesparing. Verder wil het Dorpsbedrijf van betekenis zijn in het verzamelen en verspreiden van nieuws over het dorp. Uiteraard staan wij open voor nieuwe ideeën die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid!’

Subsidie

De subsidie is toegekend door Regio Deal Oost-Groningen, een meerjarige samenwerking tussen het Rijk, de provincie Groningen en de zes Oost-Groninger gemeenten. Samen investeren zij 30 miljoen euro in de regio over een periode van 4 jaar (van 2020 tot en met 2023). Het sluit aan op bestaande initiatieven met een regionaal karakter.