Direct naar de inhoud.
  • Samenwerken aan en in Musselkanaal
  • Inwoners in actie
  • Doe ook mee!
> de aanpak

Regiodeal Oost-Groningen

Het Dorpsbedrijf in Musselkanaal is sinds de zomer van vorig jaar een zelfstandig bedrijf, en timmert hard aan de weg om een spilfunctie in het dorp te bekleden.

Met de financiële bijdrage van Regiodeal zijn inmiddels verschillende projecten in uitvoering gebracht. Zo is ons Dorpsloket geopend aan de Marktstraat 56A. Dit voormalig winkelpand wordt gebruikt door verschillende partijen, zoals Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal, Ondernemersvereniging Musselkanaal en Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal. Zij benutten de ruimte voor bijeenkomsten en vergaderingen, maar ook externe partijen maken regelmatig gebruik van deze locatie.

Het Dorpsloket is ook bedoeld als een inlooplocatie voor de bewoners van Musselkanaal. Iedere dinsdag is het naaiatelier geopend; mensen kunnen kleding laten repareren of verstellen door een vrijwilligster van het Dorpsbedrijf. En iedere donderdag is een vrijwilliger aanwezig om informatie te verstrekken over het Dorpsbedrijf.

Verder wordt er in de komende maanden een overdekte werkplek gecreëerd voor deelnemers van het Dorpsgilde die met hout of techniek willen werken, een wens die al langere tijd bestond. Ook is er geïnvesteerd in veilige werkkleding, materiaal en materieel, om zo de verschillende klussen voor onze opdrachtgevers goed uit te kunnen voeren. Er zijn eenmalige opdrachten, maar ook klussen voor langere periodes. Een voorbeeld hiervan is de opdracht van de Ondernemersvereniging: het leveren, ophangen, onderhouden en bewateren van bloembakken in het centrum van het dorp. Een ander voorbeeld is het wekelijks maaien van het gras bij Zwembad De Horsten. Met het geld van Regiodeal kon hiervoor een geweldige zitmaaier worden aangeschaft.

Iedere maandag gaat een groep vrijwilligers de wijken in om zwerfvuil op te ruimen. Hiermee draagt het Dorpsbedrijf bij aan een schone leefomgeving.

Meer informatie over RegioDeal Oost-Groningen, en alle projecten: https://regiodealoostgroningen.nl/projecten/