Direct naar de inhoud.
  • Samenwerken aan en in Musselkanaal
  • Inwoners in actie
  • Doe ook mee!
> de aanpak

Brandlocatie Marktstraat/ Marktplein

De impact van de brand is groot. Het vraagt veel creativiteit en inspanning om een goede invulling van het hart van het kernwinkelgebied los te trekken. Ondanks de welwillendheid zijn in deze fase na de brand ook onmogelijkheden voelbaar. Dit heeft effect op het proces van gebiedsontwikkeling.

Er wordt nagedacht over een tijdelijke invulling van de brandlocatie. Het gaat dan om inrichting/gebruik van de locatie tot aan de herbouw en over de definitieve invulling door herontwikkeling. Er liggen ook een aantal uitdagingen voor de verkeersafwikkeling, het wonen en de beleving van het plein. De brand is een kans om dit gezamenlijk aan te pakken. Er is hierover intensief contact met de getroffen eigenaren.

De gemeente is bezig met een aantal scenario’s. De provincie heeft een subsidie beschikbaar gesteld om dit verder uit te werken. Het streven is om voor de zomer van 2019 een centrum/detailhandelsvisie klaar te hebben met een invulling van de brandlocatie. Hierbij wordt ook gekeken naar het toevoegen van een beperkt aantal woningen.