Direct naar de inhoud.
  • Samenwerken aan en in Musselkanaal
  • Inwoners in actie
  • Doe ook mee!
> de aanpak

Centrumvisie Musselkanaal

In 2030 is het centrum van Musselkanaal gevarieerd, compleet, gezellig, mooi en uitnodigend. Meer in Musselkanaal! De lege plekken in het Lint worden ingevuld. Er zijn voldoende parkeerplaatsen, het kernwinkelgebied heeft voldoende aanbod aan winkels. Het gebied ziet er aantrekkelijk uit met meer bloemen en groen. 

In september 2018 trof een grote brand negen winkels. Het hart van het dorp is geraakt en veel is verwoest. Dit biedt nieuwe kansen om het dorp te versterken. Op 20 april is de centrumvisie voor Musselkanaal goed gekeurd door de gemeenteraad. 

Kernwinkelgebied
Om het centrum in de toekomst ook goed te kunnen laten functioneren is het nodig om het kernwinkelgebied te verkleinen en te versterken. De afbakening van het kernwinkelgebied loopt van de Willem Diemerstraat tot aan de IJzeren Klap. Binnen dit gebied bevinden zich de belangrijkste dagelijkse trekkers, zoals de supermarkten, aan zowel de noord- als de zuidzijde van het kernwinkelgebied. Tussen dit geconcentreerde dagelijkse aanbod is langs de Marktstraat ruimte voor het aanvullende niet-dagelijkse aanbod van winkels.

Aankleding kernwinkelgebied
Het straatmeubilair, de bruggen en verlichting worden zwart geverfd. Bloempotten worden geplaatst op de grond en aan lantaarnpalen. Het groen in de perken wordt vervangen, net als de lantaarnpalen en banieren. Er komt nieuwe bewegwijzering en borden. Er is voor gekozen om zwart te combineren met kleur. Zwart als basis symboliseert de kracht en ambachtelijkheid. De kleur zwart als statement. Ook komen kleuren tot leven naast zwart. Bloemen en planten ogen krachtig, de kleuren van ondernemers komen beter uit. Dit contrast symboliseert de Musselkanaalster vernieuwing.

Verkeer
De huidige verkeersstructuur wordt ervaren als moeizaam en onlogisch. Vanaf de Marktstraat zijn er binnen het kernwinkelgebied op twee plekken op- en afritten naar parkeerplaatsen bij de Lidl / Poiesz en bij de Willem Diemerstraat. De inrichting van de Willem Diemerstraat en het Willem Diemerplein wordt zodanig aangepast op een wijze dat er veel meer één geheel gaat ontstaan en alle parkeervoorzieningen ook weer goed gaan functioneren voor de (winkel)voorzieningen. Het wordt weer mogelijk om vanaf de Marktstraat door te rijden naar de Badstraat en vice versa. Er worden aanpassingen gedaan die ervoor zorgen dat er niet te hard wordt gereden en dat ook voetgangers en fietsers goed op het ontmoetingsplein kunnen komen. Langs het lint kun je je auto blijven parkeren. Het laden en lossen van winkels vindt bij voorkeur plaats aan de achterkant. 

Centrumgroep
Voor het opstellen van de centrumvisie is een centrumgroep ingesteld. Hierin zit een afvaardiging van de Ondernemersvereniging Musselkanaal, stichting Dorpsbelangen Musselkanaal, individuele ondernemers, inwoners, vastgoedeigenaren, medewerkers vanuit de gemeente en de programmamanager van de integrale gebiedsontwikkeling. De visie is in gezamenlijkheid tot stand gekomen.

Lees de volledige centrumvisie