Direct naar de inhoud.
  • Samenwerken aan en in Musselkanaal
  • Inwoners in actie
  • Doe ook mee!
> de aanpak

Lefier bouwt 15 woningen op de hoek Kerkstraat-Badstraat

Lefier bouwt de komende jaren meerdere woningen terug als vervanging voor de gesloopte woningen aan de Anjerstraat en Begoniastraat.

Op de locatie Kerkstraat – Badstraat worden 15 woningen gebouwd. De gemeente en Lefier stemmen af over het ontwerp, de procedures en maken samen een planning. Begin 2019 is een ontwerp inrichting openbaar gebied gepresenteerd. Na afronding van de bestemmingsplanprocedure kan er gestart worden met de realisatie.

Pieter Witzenburg (Lefier): ‘Ik ben blij te kunnen melden dat we 15 woningen willen gaan bouwen op de locatie Kerkstraat-Badstraat. In mei organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor omwonenden. De inwoners waren erg positief over het bestemmingsplan, dat aangepast moest worden. Je weet natuurlijk nooit helemaal hoe het loopt, maar we gaan ervan uit dat in 2020 de sleutels voor deze woningen uitgedeeld kunnen worden.’