Direct naar de inhoud.
  • Samenwerken aan en in Musselkanaal
  • Inwoners in actie
  • Doe ook mee!
> de aanpak

Overeenkomst tussen gemeente Stadskanaal en Dorpsbedrijf

Vrijdag 20 januari is door wethouder Egbert Hofstra en Ko Munneke, bestuurslid van Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal, een overeenkomst getekend. Het beheer van een aantal collectieve/gemeenschappelijke ruimtes in Musselkanaal is daarmee officieel overgedragen aan Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal.

De stichting krijgt hiermee de verantwoordelijkheid voor het beheer van deze collectieve ruimtes en het wordt uitgevoerd door het Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal. Door deze overeenkomst kan Dorpsbelangen Musselkanaal het Dorpsbedrijf verder ontwikkelen tot een vaste waarde die bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp.

Wethouder Egbert Hofstra: “Het Workout-Team heeft de afgelopen jaren hun waarde laten zien en is niet meer weg te denken uit het dorp. Met deze overeenkomst kan het Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal die mooie ontwikkeling doorzetten én draagt het bij aan de leefbaarheid en woongenot van de inwoners van Musselkanaal”.

Ko Munneke van Stichting Dorpsbelangen: “Als dorp willen we graag een levendig en mooi Musselkanaal. We zijn trots dat we nu een heus dorpsbedrijf hebben kunnen oprichten die daaraan bijdraagt. We zijn blij met de overeenkomst met de gemeente Stadskanaal die een belangrijke basis biedt voor de bedrijfsvoering van het dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal. Inmiddels wordt het dorpsbedrijf ook door andere dorpen gezien als voorbeeld hoe je kunt werken aan de leefbaarheid van je eigen dorp of wijk”.

Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal

In de afgelopen jaren is vanuit de Gebiedsontwikkeling Musselkanaal een zogenaamd Workout-Team opgericht. Met dit team zijn diverse klussen opgepakt. Zo wordt gezorgd voor het onderhoud en beheer van de pluktuin aan de Anjersstraat. De bloemen in het centrum van het dorp worden in de zomer van water voorzien. Afgelopen jaar heeft Dorpsbelangen Musselkanaal in overleg met de gemeente Stadskanaal het Workout-team verder doorontwikkeld tot het ‘Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal’ zoals het nu heet. Het is inmiddels een bedrijf in buurtzaken van, voor en door Musselknoalsters. Met als doel Musselkanaal leefbaar te houden. Dat gebeurt in samenwerking met buurtbewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Deze overeenkomst zorgt voor een stabiele basis voor het dorpsbedrijf. Het biedt kansen en mogelijkheden om nog meer zaken op te kunnen pakken die bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp.

Hoe zijn de collectieve ruimtes ontstaan?

De gemeenschappelijke ruimtes die in beheer worden gegeven zijn de gebieden rond de Anjerstraat, het LTS-park en de Begonia-, Azalea- en Geraniumstraat. Na de sloop van 80 sociale huurwoningen op deze plekken ontstond er een braakliggend terrein midden in de Florawijk. Deze terreinen zijn in nauwe samenspraak met omwonenden volledig heringericht.

Wethouder Egbert Hofstra en bestuurslid Ko Munneke tijdens de ondertekening
Wethouder Egbert Hofstra en bestuurslid Ko Munneke tijdens de ondertekening