Direct naar de inhoud.
  • Samenwerken aan en in Musselkanaal
  • Inwoners in actie
  • Doe ook mee!
> de aanpak

Ontwikkelingen op het BAG terrein (update)

Het BAG terrein (Begonia-, Azalea- en Geraniumstraat) wordt opnieuw ingericht. Bewoners, organisaties en bedrijven hebben de kans om er samen een prachtige collectieve ruimte van te maken.

Aanleg parkeerplaatsen
Volgende week wordt gestart met de aanleg van parkeerplaatsen. Ze worden aangelegd aan de Gladioolstraat, op twee plekken aan de Geraniumstraat en aan de Azaleastraat ter hoogte van de Hortensiastraat.

Milieuplein
Op verzoek van de omwonenden komt er een milieuplein. Op de dag dat de containers geleegd worden, kunnen bewoners hier hun afval aanbieden.

Speeltuin Krioeltje
De speeltuin wordt verplaatst. Er worden gesprekken gevoerd over de indeling en uitbreiding.

Nieuwe initiatieven
Vorige week hebben Noortje en Karin (Welstad) en Egge (gemeente Stadskanaal) met de initiatiefnemers van de verschillende ideeën om tafel gezeten. Zodra de plannen van de nieuwe initiatieven concreet worden, worden omwonenden geïnformeerd.

Heb je in de tussentijd vragen? Loop dan even binnen bij de units of vraag Egge, Karin of Ben (Dorpsbelangen Musselkanaal).