Direct naar de inhoud.
  • Samenwerken aan en in Musselkanaal
  • Inwoners in actie
  • Doe ook mee!
> de aanpak

Mooie resultaten zichtbaar in Musselkanaal

In 2017 is met handtekeningen op het Willem Diemerplein gestart aan een periode van extra impuls voor de gebiedsontwikkeling in Musselkanaal. Sinds die tijd is er veel gebeurd en de eerste veranderingen zijn zichtbaar. Eenmaal per jaar wordt de balans opgemaakt. Dorpsbelangen, Ondernemervereniging, gemeente en Lefier sturen hun verantwoording in een voortgangsrapportage naar de provincie Groningen die voor de integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal 2 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld.

Wethouder Goziena Brongers over de resultaten:Ik zie mooie resultaten. Bewoners die met een enorme wilskracht aan de slag gaan met eigen initiatieven. Ze nemen het heft in eigen handen om hun leven in Musselkanaal nog mooier te maken. Daar kunnen ze heel trots op zijn.”

Resultaten
In de collectieve ruimte in de Florawijk zijn inwoners en organisaties na de sloop van 83 woningen aan de slag gegaan.  Een bijenstal, buurtmoestuin en pluktuin zijn aangelegd. Lefier wil 40 nieuwe woningen realiseren. Daarvan zijn in 2018 vijf eengezinswoningen opgeleverd aan de Badstraat. Ook laten de ondernemers zich meer zien. Meer informatie staat op het Instagramaccount ‘Meer in Musselkanaal’.

Doorkijk volgend jaar
De extra impuls voor de gebiedsontwikkeling loopt nog tot de zomer van 2020. In een doorkijk naar volgend jaar staan de werkzaamheden aan de Marktstraat 66-68 en de hoek Kerkstraat – Badstraat op het programma voor het bouwen van respectievelijk 7 en 15 sociale huurwoningen. De partijen hopen dit jaar nog de eerste plannen concreet te hebben voor de invulling van de brandlocatie. Ondernemersvereniging Musselkanaal: “Wij zijn blij dat de meeste ondernemers die getroffen zijn door de brand weer een plek hebben gevonden en geopend zijn in het dorp.”

Over Levendig Musselkanaal
Samen maken we het lint mooier en sterker. Mensen delen hun zorgen en dromen en nemen het heft in eigen handen om hun leven in Musselkanaal nog mooier te maken. Zo zorgen we er met elkaar voor dat we in de toekomst een levendig en zelfstandig dorp blijven.