Over Welstad

Weet veel van
Je kunt bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld opgroeien en opvoeden, leefstijl, geld, langer thuis wonen, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Ook ondersteunen wij initiatieven en activiteiten in wijken en buurten die gezondheid en ontmoeting tussen buurtbewoners stimuleren.
Mijn bijdrage
Wij zetten ons in om de eigen mogelijkheden en talenten van inwoners te versterken, zodat iedereen zelf de regie heeft en grip houdt op zijn of haar eigen leven.
Is geholpen met
Veel activiteiten en diensten zijn niet mogelijk zonder de gedreven inzet van vrijwilligers. Dankzij hen is het mogelijk allerlei voorzieningen in stand te houden. Daarnaast geeft vrijwilligerswerk mensen de kans om zich te ontplooien, ervaring op te doen, andere mensen te ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding te hebben of zich in te zetten voor wat men belangrijk vindt. Welstad koestert de vele vrijwilligers die de gemeente Stadskanaal kent. Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP!) is er voor vrijwilligers én hun organisaties. kijk gerust eens op: www.vipstadskanaal.nl

Betrokken bij

Berichten van Welstad