Direct naar de inhoud.
 • Samenwerken aan en in Musselkanaal
 • Inwoners in actie
 • Doe ook mee!
> de aanpak

Tijdspad

Vanuit de Visie Integrale Gebiedsontwikkeling is er een extra impuls voor de gebiedsontwikkeling voor de jaren 2016 tot en met 2020. Elk onderdeel van de visie heeft zijn eigen tijdspad. Een doorkijkje in de tijd:

2016

 • ontwerpen voor de collectieve ruimte uitgedacht, opgesteld en gepresenteerd.
 • handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst
 • start van de programma-manager en vastgoedregisseur
 • start van de organisatie structuur, Stuurgroep en werkgroepen per pijler (sociaal, economie, collectieve ruimte en sociaal).
 • start bouw 5 sociale huurwoningen Badstraat.

2017

 • Verkenning terugbouwlocaties sociale huurwoningen in eerste en tweede Lint.
 • Oplevering 5 woningen Badstraat.
 • Aankoop van verpauperd pand Markstraat 66-68 (zgn. Blauwe Pand).
 • Start Work-outteam en bewoners-initiatieven met de collectieve ruimte.

2018

 • Ontmoetingsplek aan de Anjerstraat -> start spreekuur voor dromen en zorgen bewoners Florawijk.
 • Project Knoal van de Toekomst met groep 7 en 8 van de basisschool De Lindenborgh.
 • Evaluatie van de samenwerking tussen de 4 partners.
 • 40 winkeliers ontvangen een scan met inzichten om hun offline en online zichtbaarheid te vergroten.
 • Een verschrikkelijke brand treft 10 ondernemers in het hart van het kernwinkelgebied. Focus op behoud van ondernemers in het dorp en plannen maken voor de toekomstige herontwikkeling.

2019

 • Lancering ‘Meer in Musselkanaal’: première van ondernemersvideo-portretten die zowel de ondernemer als het totale dorp op de kaart zetten.
 • Sloop, bodemsanering en planontwikkeling voor 7 sociale huurwoningen op locatie Marktstraat 66-68 (zgn. Blaauwe Pand)
 • Start sloop ‘oude bakker Pand’ en daarmee uitbreiding parkeergelegenheid supermarkt Lidl.