Direct naar de inhoud.
 • Samenwerken aan en in Musselkanaal
 • Inwoners in actie
 • Doe ook mee!
> de aanpak

Tijdspad

Vanuit de Visie Integrale Gebiedsontwikkeling is er een extra impuls voor de gebiedsontwikkeling voor de jaren 2016 tot en met 2020. Elk onderdeel van de visie heeft zijn eigen tijdspad. Een doorkijkje in de tijd:

2016

 • Ontwerpen voor de collectieve ruimte uitgedacht, opgesteld en gepresenteerd.
 • Handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst.
 • Start van de programmamanager en vastgoedregisseur.
 • Start van de organisatiestructuur, stuurgroep en werkgroepen per pijler (sociaal, economie, collectieve ruimte en sociaal).
 • Start bouw vijf sociale huurwoningen Badstraat.

2017

 • Verkenning terugbouwlocaties sociale huurwoningen in eerste en tweede lint.
 • Oplevering vijf woningen Badstraat.
 • Aankoop van verpauperd pand Markstraat 66-68 (zgn. Blauwe Pand).
 • Start workout-team en bewonersinitiatieven met de collectieve ruimte.

2018

 • Ontmoetingsplek aan de Anjerstraat -> start spreekuur voor dromen en zorgen bewoners Florawijk.
 • Project Knoal van de Toekomst met groep 7 en 8 van basisschool De Lindenborgh.
 • Evaluatie van de samenwerking tussen de vier partners.
 • 40 winkeliers ontvangen een scan met inzichten om hun offline en online zichtbaarheid te vergroten.
 • Een verschrikkelijke brand treft tien ondernemers in het hart van het kernwinkelgebied. Focus op behoud van ondernemers in het dorp en plannen maken voor de toekomstige herontwikkeling.

2019

 • Lancering ‘Meer in Musselkanaal’: première van ondernemersvideo-portretten die zowel de ondernemer als het totale dorp op de kaart zetten.
 • Sloop, bodemsanering en planontwikkeling voor zeven sociale huurwoningen op locatie Marktstraat 66-68 (zgn. Blauwe Pand).
 • Start sloop ‘oude bakkerspand’ en daarmee uitbreiding parkeergelegenheid supermarkt Lidl.
 • Een aantal winkeliers heeft gebruikt gemaakt van de stimuleringsregeling voor gevelvernieuwing van hun pand.
 • Het brandgat is gevuld met zand en tijdelijk ingezaaid met bloemenmengsel. De plannen voor nieuwbouw zijn in ontwikkeling. 
 • En groep van circa 25 ondernemers uit Musselkanaal heeft met succes een ‘Rabo Masterclass’ afgerond. 
 • Een ruilwinkel heeft zich toegevoegd aan het ontmoetingspunt aan de Anjerstraat. 
 • Er is een start gemaakt in drie buurten in Musselkanaal met een pilot op het gebied het verduurzamen van particuliere woningen.
 • De fysieke basisstructuur in de collectieve ruimten (Anjerstraat, LTS park en BAG terrein) is nagenoeg afrond.

2020

 • Het laatste jaar is ingegaan en samen evalueren we in het project ‘Het nieuwe normaal in Musselkanaal’ de gebiedsontwikkeling.
 • In het voorjaar wordt gestart met de aankleding van het winkelgebied. Er wordt geschilderd en er komen nieuwe lantaarnpalen en bloembakken.
 • Er wordt gestart met de bouw van sociale huurwoningen op locatie Marktstraat 66-68 (zgn. Blauwe Pand) en op locatie Kerkstraat/Badstraat.
 • Er is een kopgroep gestart met de ontwikkeling van een dorpsbedrijf in Musselkanaal. 
 • De voorbereidingen voor een naslagwerk en een eindmanifestatie zijn gestart.