Direct naar de inhoud.
  • Samenwerken aan en in Musselkanaal
  • Inwoners in actie
  • Doe ook mee!
> de aanpak

De aanpak

In de jaren 2016-2020 is er een extra impuls in de ontwikkeling van het Groningse dorp Musselkanaal. De aanpak om Musselkanaal in de toekomst een zelfstandig dorp te laten zijn en blijven is uniek! Graag delen we waar aan gewerkt wordt en hoe de samenwerking eruit ziet.

Video ten behoeve van het symposium Leefbare Wijken van Divosa, 5 februari 2021.

Wat wordt aangepakt?

Musselkanaal maakt haar lint mooier en sterker. Door bestaande panden aan te pakken, door ondernemers sterker te maken en nieuw te bouwen in het (eerste en tweede) lint. In de Florawijk is na sloop van woningen alle ruimte om gezamenlijk aan de slag te gaan. Mensen delen hun zorgen en dromen en nemen het heft in eigen handen om hun leven in Musselkanaal nog mooier te maken. Zo zorgt Musselkanaal er met elkaar voor dat zij in de toekomst een levendig en zelfstandig dorp blijft.

De inhoudelijke basis voor de extra impuls in de gebiedsontwikkeling is de ‘Visie Integrale Gebiedsontwikkeling 2016-2020’. In de loop van de jaren is dit op onderdelen verder uitgewerkt en aangescherpt op basis van actualiteit.

Hoe ziet de samenwerking eruit?

Vier partijen sloegen de handen ineen om een extra impuls los te trekken. Dit zijn Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal, Stichting Ondernemersvereniging Musselkanaal, gemeente Stadskanaal en de woningcorporatie Lefier. Al snel vonden zij de provincie Groningen enthousiast over de aanpak en kwam er ook een financieel stimulans voor de Musselkanaalster ambities. In de afgelopen jaren zijn buiten deze vijf partijen ook vele mensen (op persoonlijke titel of vanuit hun organisatie) actief.

Meer weten?

De komende tijd komt er meer informatie over de gebiedsontwikkeling Musselkanaal. Houd deze pagina in de gaten! Wil je meer informatie of heb je een specifieke vraag? Dan kun je contact opnemen met Anton Bardie (programmamanager gebiedsontwikkeling) via het mailadres anton@blinkverbindt.nl.